Ekonomski institut d.o.o. Banja Luka
Vaš partner na putu do uspjeha

O uslugama

Istraživanje i razvoj

U skladu sa savremenim trendovima i naučnim saznanjima bavimo se razvojnim istraživanjima na polju ekonomije koji mogu pomoći donosiocima odluka u kreiranju i sprovođenju strateških politika.

Saznaj više

Poslovno savjetovanje

Pružamo usluge poslovnog savjetovanja, davanje mišljenja i prijedloga o razvojnim problemima preduzetnika i privrednih grana te lokalnih i regionalnih zajednica.

Saznaj više

Finansijsko savjetovanje

Rast i razvoj preduzeća podrazumijeva nove izvore prihoda, restrukturiranje, prilagođavanje novim tržišnim uslovima. U tom procesu institut pruža usluge finansijskog savjetovanja s ciljem dostizanja željene finansijske stabilnosti.

Saznaj više

Pravno savjetovanje

Naš tim pravnih savjetnika može vam pomoći u svakodnevnim poslovima i događajima iz domena korporacijskog života u zemlji i inostranstvu.

Saznaj više

Vodeći članovi tima

Aida Bogdan

Direktor

Jovan Đukić

Menadžer

O nama

Ekonomski institut d.o.o. Banja Luka, osnovan je 1960. godine i danas je moderna istraživačko-razvojna i konsultantska kuća koja, kroz usluge finansijskog, poslovnog i pravnog savjetovanja, pruža podršku klijentima iz javnog i privatnog sektora.

Saznaj više

Neki od naših klijenata

Pogledaj ostale

Aida Bogdan

Aida Bogdan u Ekonomskom institutu radi od 2011. godine, a od 2016. godine obavlja poslove direktora Instituta, magistar je ekonomije i ima dugogodišnje iskustvo u vođenju institucija koje se bave ekonomijom, posebno razvojem i implementacijom politika i strategija lokalnog i regionalnog razvoja i upravljanja programima i projektima finansiranim iz EU fondova i od strane međunarodnih finansijskih institucija.

Posjeduje certifikat ovlaštenog internog revizora, certifikat evaluatora internacionalnih programa i projekata, trenera za razvoj institucija javnog sektora u upravljanju projektima i rukovođenju ljudskim resursima, certifikat instruktora za procjenu regulatornog učinka. Stručno se usavršavala iz oblasti strateškog planiranja i neprofitnog menadžmenta na Johns Hopkins Univerzitetu u Baltimoru.

Na Institutu za nacionalnu administraciju (Instituto Nacional De Administracao, Lisbon, Portugal) usavršavala se iz oblasti rasta privatnog sektora kroz unapređenje poslovne regulative. Govori engleski jezik.

Jovan Đukić

Preko 20 godina iskustva na Ekonomskom institutu d.o.o. Banja Luka, na kojem je prošao kroz sve pozicije, od istraživača, zatim kao izvršni direktor, a od 2016.godine na poziciji menadžera. Specijalizovao se za finansijske analize, marketing, strateško planiranje, istraživanje i analize tržišta i druge poslove. Bio je koordinator ili član tima u velikom broju projekata, studija izvodljivosti, socio-ekonomskih studija, ekonomskih analiza, poslovnih planova, marketing planova, procjena vrijednosti, istraživačkih projekata itd. Certifikovani procjenitelj sa višegodišnjim iskustvom u poslovima procjene vrijednosti, kao i u izradi velikog broja izvještaja o transfernim cijenama za klijente iz različitih djelatnosti. Takođe, g.Đukić ima iskustvo u različitim projektima u vezi energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Učestvovao je u brojnim konferencijama, seminarima, u zemlji i inostranstvu.

Vladana Milak

Vladana se pridružila timu Ekonomskog instituta u maju 2002. godine. Njen profesionalni razvoj se kretao od pozicije istraživača, do pozicije izvršnog direktora i menadžera, na koju je imenovana 2016. godine. Vladana posjeduje značajno iskustvo u poslovnom i finansijskom savjetovanju, usko sarađujući sa klijentima iz javnog i privatnog sektora. Oblasti u kojima se Vladana specijalizovala su due diligence analize, studije izvodljivosti, poslovno i strateško planiranje, restrukturiranje, finansijsko modeliranje, transferne cijene. Kao ovlašćeni procjenitelj posjeduje višegodišnje iskustvo u projektima procjene vrijednosti kapitala i imovine. Aktivno govori engleski jezik.