O nama

O nama

Ekonomski institut d.o.o. Banja Luka, osnovan je 1960. godine i najstarija je naučnoistraživačka i konsultanska institucija u Republici Srpskoj i jedna od najstarijih u Bosni i Hercegovini. U proteklim decenijama, Institut je dao značajan i aktivan doprinos u razvoju i implementaciji programa za napredovanje i dobrobit, ne samo gradova i regija, već i čitave države. Danas je Ekonomski institut moderna istraživačko-razvojna i konsultantska kuća koja, kroz usluge finansijskog, poslovnog i pravnog savjetovanja, pruža podršku klijentima iz javnog i privatnog sektora.

Naša posvećenost najvišim standardima kvaliteta i integriteta omogućava nam da sa klijentima radimo na osnovama otvorenog dijaloga i povjerenja.

Svoju misiju ostvarujemo povezujući teoretska znanja i dobre prakse postupanja u rješavanju praktičnih problema naših klijenata u dostizanju razvojnih mogućnosti i ostvarivih ciljeva. Kao član mreže Grant Thornton, Ekonomski institut d.o.o. Banja Luka, u saradnji sa kolegama i partnerima iz mreže, radi na pružanju usluga kompanijama i organizacijama u regionu.

Misija

Mi smo istraživačko-razvojna i konsultantska organizacija koja pruža usluge finansijskog, poslovnog i pravnog savjetovanja klijentima iz javnog, privatnog i neprofitnog sektora povezujući teoretska znanja i dobre prakse postupanja u rješavanju praktičnih problema i dostizanju razvojnih mogućnosti i ostvarivih ciljeva.

Vizija

Ekonomski institut teži da postane jedna od vodećih istraživačko-razvojnih i konsultanstkih organizacija sa značajnim učešćem na tržištu BiH i Zapadnog Balkana.

Naš tim

Ekonomski institut čine stručnjaci različitih profila, čije dosadašnje iskustvo, znanje i sposobnosti garantuju kvalitetnu uslugu i profesionalnost, što je jedna od temeljnih vrijednosti naše organizacije. Posvećeni smo primjeni najviših profesionalnih standarda u pružanju stručnih i savjetodavnih usluga, sa fokusom na kreativna rješenja savremenih poslovnih izazova. Prilikom odabira članova tima koji će pružati usluge našim klijentima, posebnu pažnju posvećujemo opsežnom poznavanju ekonomskog i poslovnog okruženja u kojem posluje. Konsultantski timovi sastavljeni su od stalno zaposlenih visokokvalifikovanih stručnjaka, iz različitih oblasti, dok po potrebi, angažujemo i spoljne saradnike. Naš pristup povjerenim zadacima je zasnovan na nacionalnoj legislativi, međunarodnim standardima, poslovnoj etici i partnerskom odnosu prema klijentima. Naši klijenti u nama imaju pouzdanog, odanog i odgovornog partnera.

Vodeći članovi tima

Aida Bogdan

Direktor

Jovan Đukić

Menadžer

Aida Bogdan

Aida Bogdan u Ekonomskom institutu radi od 2011. godine, a od 2016. godine obavlja  poslove direktora Instituta, magistar je ekonomije i ima dugogodišnje iskustvo u vođenju institucija koje se bave ekonomijom, posebno razvojem i implementacijom politika i strategija lokalnog i regionalnog razvoja i upravljanja programima i projektima finansiranim iz EU fondova i od strane međunarodnih finansijskih institucija.

Posjeduje certifikat ovlaštenog internog revizora, certifikat evaluatora internacionalnih programa i projekata, trenera za razvoj institucija javnog sektora u upravljanju projektima i rukovođenju ljudskim resursima, certifikat instruktora za procjenu regulatornog učinka. Stručno se usavršavala iz oblasti strateškog planiranja i neprofitnog menadžmenta na Johns Hopkins Univerzitetu u Baltimoru.

Na Institutu za nacionalnu administraciju (Instituto Nacional De Administracao, Lisbon, Portugal) usavršavala se iz oblasti rasta privatnog sektora kroz unapređenje poslovne regulative. Govori engleski jezik.

Jovan Đukić

Preko 20 godina iskustva na Ekonomskom institutu d.o.o. Banja Luka, na kojem je prošao kroz sve pozicije, od istraživača, zatim kao izvršni direktor, a od 2016.godine na poziciji menadžera. Specijalizovao se za finansijske analize, marketing, strateško planiranje, istraživanje i analize tržišta i druge poslove. Bio je koordinator ili član tima u velikom broju projekata, studija izvodljivosti, socio-ekonomskih studija, ekonomskih analiza, poslovnih planova, marketing planova, procjena vrijednosti, istraživačkih projekata itd. Certifikovani procjenitelj sa višegodišnjim iskustvom u poslovima procjene vrijednosti, kao i u izradi velikog broja izvještaja o transfernim cijenama za klijente iz različitih djelatnosti. Takođe, g.Đukić ima iskustvo u različitim projektima u vezi energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Učestvovao je u brojnim konferencijama, seminarima, u zemlji i inostranstvu.

Vladana Milak

Vladana se pridružila timu Ekonomskog instituta u maju 2002. godine. Njen profesionalni razvoj se kretao od pozicije istraživača, do pozicije izvršnog direktora i menadžera, na koju je imenovana 2016. godine. Vladana posjeduje značajno iskustvo u poslovnom i finansijskom savjetovanju, usko sarađujući sa klijentima iz javnog i privatnog sektora. Oblasti u kojima se Vladana specijalizovala su due diligence analize, studije izvodljivosti, poslovno i strateško planiranje, restrukturiranje, finansijsko modeliranje, transferne cijene. Kao ovlašćeni procjenitelj posjeduje višegodišnje iskustvo u projektima procjene vrijednosti kapitala i imovine. Aktivno govori engleski jezik.