Usluge Ekonomskog Instituta

Istraživanje i razvoj

Poslovno savjetovanje

Finansijsko savjetovanje

Pravno savjetovanje

Poresko savjetovanje

Istraživanje i razvoj

 • Razvojne politike i strategije
 • EU projekti
 • Implementacija i evaluacija razvojnih i reformskih projekata
 • Razvoj preduzetništva
Pročitaj više

U skladu sa savremenim trendovima i naučnim saznanjima bavimo se razvojnim istraživanjima na polju ekonomije koji mogu pomoći donosiocima odluka u kreiranju i sprovođenju strateških politika. politika.

Preduslovi za uključivanje u savremene privredne tokove, ali i reformisanje javnog sektora, su dobro provedena istraživanja i analize pravnih, ekonomskih i tehnoloških pretpostavki. Ekonomski institut u izradi razvojnih dokumenata obezbjedjuje objektivne i pragmatične analize te ukazuje na prednosti i izazove u kreiranju razvoja.

Naši istraživački projekti su orijentisani na sljedeće oblasti: privredni razvoj i ekonomske politike, sektorske studije i analize, razvoj lokalnih zajednica (gradovi, opštine), unapređenje investicionog ambijenta i konkurentnost privrede.

U svom radu institut prati preporuke međunarodnih institucija poput Svjetske banke (WB), Međunarodnog moneteranog fonda (MMF-a) i Evropske komisije (European Commission).

Poslovno savjetovanje

 • Analiza tržišta
 • Izrade strateških i poslovnih planova
 • Izrade programa i planova restrukturiranja
 • Organizacione transformacije
 • General Data Protection Regulation (GDPR)
 • Usluge cyber sigurnosti
Pročitaj više

Odgovarajuća ekspertiza i poznavanje specifičnosti različitih privrednih grana, omogućava nam da pružimo usluge poslovnog savjetovanja, davanje mišljenja i prijedloga o razvojnim problemima preduzetnika i privrednih grana, te lokalnih i regionalnih zajednica, s ciljem da pomognemo različitim poslovnim subjektima u upravljanju promjenama i rizicima.

Ekonomski institut pruža usluge poslovnog savjetovanja svojim klijentima, od detaljne analize poslovne pozicije, tržišta i okruženja, mjerenja poslovnih performansi, pa do izrade strateških planova, poslovnih planova, studija, planova i mapa restrukturiranja, organizacionih transformacija, uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole i suočavanja sa drugim izazovima savremenog poslovanja. Tim instituta pruža savjetodavnu podršku svojim klijentima tokom razvoja i implementacije projekata, kao i kod pronalaženja mogućnosti za nove poslovne poduhvate.

Finansijsko savjetovanje

 • Procjene vrijednosti imovine, kapitala i brenda
 • Due diligence
 • Spajanje i preuzimanje kompanija
 • Izrade investicionih studija i programa
 • Savjetodavne usluge u vezi primjene medjunarodnih standarda MSFI 9, MRS16, MSFI 17, MRS 19 i MRS 36
 • Uvodjenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK - FMC)
 • Asset Quality Review (AQR)
Pročitaj više

Rast i razvoj preduzeća podrazumijeva nove izvore prihoda, restrukturiranje, prilagođavanje novim tržišnim uslovima. U tom procesu institut pruža usluge finansijskog savjetovanja s ciljem dostizanja željene finansijske stabilnosti.

Ekonomski institut pruža usluge procjene vrijednosti imovine i kapitala u skladu sa međunarodnim standardima, due diligence analize, izrade programa finansijske stabilizacije, usluge u procesima kupovine ili prodaje preduzeća ili njihovih dijelova, poslovnim aranžmanima spajanja i pripajanja, dokapitalizacije, izrade investicionih i predinvesticionih studija, te sveobuhvatnog finansijskog menadžmenta. Pored toga, zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu i dobrim poslovnim vezama, pomažemo našim klijentima u ostvarivanju poslovnih veza i pronalaženju potencijalnih partnera i izvora finansiranja za nove poslovne poduhvate.

Pravno savjetovanje

 • Poslovno pravo
 • Poresko pravo
 • Ugovorno pravo
 • Pravo intelektualne svojine
 • Stvarno pravo
 • Koncesije
 • Javno-privatno partnerstvo
Pročitaj više

Naš tim pravnih savjetnika može vam pomoći u svakodnevnim poslovima i događajima iz domena korporacijskog života u zemlji i inostranstvu.

Naš pravni tim stručnjaka radi zajedno s vama na pronalaženju rješenja za vaše pravne i poslovne potrebe iz oblasti poslovnog prava, ugovornog prava, poreskog prava, prava osiguranja, u rješavanju sporova, kao i kod izrade ugovora, internih i drugih pravnih akata. Savjetodavne usluge pružamo i za strane investitore, od kompletne pravne analiza privrednih društava, pripreme i podrške u poslovnim pregovorima, do zaključivanja angažman.

Poresko savjetovanje

 • Izrada elaborata o transfernim cijenama
 • Direktni porezi
 • Indirektni porezi